Peningkatan Sistem Pendidikan Malaysia

Masyarakat di negara ini juga tinggi dan rakyat mahukan sistem pendidikan kita mesti setaraf atau lebih baik daripada sistem pendidikan di negara maju.matlamat menjadikan istem pendidikan negara antara yang terbaik di dunia ... Baca Selengkapnya

* Penyakit Gastrik
* Penggunaan Teknologi Biometriks di Malaysia
* Sebab - sebab Penjara Pudu Ditutup
* Kebakaran Semakin Menjadi -Jadi


Program Transformasi Kerajaan

Program Transformasi Kerajaan adalah untuk mentransformasikan kerajaan agar menjadi lebih efektif dalam penyampaian perkhidmatan dan bertanggungjawab atas keberhasilan yang menjadi keutamaan kepada rakyat dalam ... Baca Selengkapnya

* Dasar Automotif Nasional
* Dasar 1 Murid 1 Sukan
* Dasar Transformasi Nasional
* Dasar Biofuel Negara


Sumbangan Sektor Pelancongan

Sektor Pelancongan diiktiraf sebagai penyumbang dalam perkembangan ekonomi negara.Beri saranan anda tentang sumbangan pelbagai pihak untuk memajukan industri pelancongan di..... Baca SelengkapnyaDownload Soalan


Web ini di dalam Pra Universiti Network
( Peringkat Percubaan )

Dasar Wawasan Negara

Rasional


ØMengorientasikan semula pembangunan sumber manusia
ØMeningkatkan penyertaan bumiputera dlm sektor utama  ekonomi
ØMembasmikan kemiskinan di klngan kelompok kecil yang miskin
ØMenjana pertumbuhan didorong sumber dan kekuatan tempatan
 Objektif
 
ØMewujudkan pembangunan seimbang mencapai perpaduan negara
ØMembina bangsa berdaya tahan mengukuhkan pembangunan sumber manusia
ØMemberi perhatian pembangunan semua sektor
ØMengekalkan pertumbuhan ekonomi
Strategi dan pelaksanaanØNilai-nilai moral dipertingkatkan
ØMutu kehidupan diperbaiki ke tahap lebih baik
ØMencapai pembangunan mapan
ØMempergiatkan pembangunan sumber manusia
ØICT dan penggunaannya diperluaskan
ØDaya saing dlm sektor ekonomi utama dipertingkatkan
ØKemiskinan dibasmi dan menyusun semula masyarakat
ØEkonomi makro yang mantap diteruskan 
Leave a Reply