Peningkatan Sistem Pendidikan Malaysia

Masyarakat di negara ini juga tinggi dan rakyat mahukan sistem pendidikan kita mesti setaraf atau lebih baik daripada sistem pendidikan di negara maju.matlamat menjadikan istem pendidikan negara antara yang terbaik di dunia ... Baca Selengkapnya

* Penyakit Gastrik
* Penggunaan Teknologi Biometriks di Malaysia
* Sebab - sebab Penjara Pudu Ditutup
* Kebakaran Semakin Menjadi -Jadi


Program Transformasi Kerajaan

Program Transformasi Kerajaan adalah untuk mentransformasikan kerajaan agar menjadi lebih efektif dalam penyampaian perkhidmatan dan bertanggungjawab atas keberhasilan yang menjadi keutamaan kepada rakyat dalam ... Baca Selengkapnya

* Dasar Automotif Nasional
* Dasar 1 Murid 1 Sukan
* Dasar Transformasi Nasional
* Dasar Biofuel Negara


Sumbangan Sektor Pelancongan

Sektor Pelancongan diiktiraf sebagai penyumbang dalam perkembangan ekonomi negara.Beri saranan anda tentang sumbangan pelbagai pihak untuk memajukan industri pelancongan di..... Baca SelengkapnyaDownload Soalan


Web ini di dalam Pra Universiti Network
( Peringkat Percubaan )

Dasar Pendidikan Negara

Rasional

vPendidikan Tanah Melayu sblm merdeka secara tradisional atau sekolah pondok belajar al-quran
vLepas merdeka alami perubahan terutama pengenalan Dasar Pendidikan NegaraObjektif

Ø

ØMenjana pembangunan modal insan

ØMelahirkan masyarakat  bersatu padu,berdisiplin & berlatih

ØMembentuk 1 sukatan sama di semua peringkat sekolah

ØMembantu pelajar dlm pembelajaran berasaskan ICT

ØMelahirkan insan cemerlang & seimbang

      dari aspek intelek,rohani,jasmani & emosi

ØMenyatupadukan kanak-kanak sekolah berbilang kaum 

     & menyediakan tenaga kerja bagi keperluan ekonomi

Ø

Ø

Ø

Ø
 
Strategi
vMewujudkan sistem peperiksaan sama
vMelicinkan tatacara pengurusan pendidikan
vMenjadikan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar  sama
vMengadakan kurikulum yang sama
vMengadakan peluang pendidikan asas selama 9 tahun
vMenekankan pendidikan  vokasional dan teknik
vMendemokrasikan pendidikan dari segi  peluang & mutu dgn peruntukan adil
vMemberikan perhatian khas kepada kumpulan yang bernasib baik & kawasan luar bandar atau kawasan pedalaman
 
 


Leave a Reply