Peningkatan Sistem Pendidikan Malaysia

Masyarakat di negara ini juga tinggi dan rakyat mahukan sistem pendidikan kita mesti setaraf atau lebih baik daripada sistem pendidikan di negara maju.matlamat menjadikan istem pendidikan negara antara yang terbaik di dunia ... Baca Selengkapnya

* Penyakit Gastrik
* Penggunaan Teknologi Biometriks di Malaysia
* Sebab - sebab Penjara Pudu Ditutup
* Kebakaran Semakin Menjadi -Jadi


Program Transformasi Kerajaan

Program Transformasi Kerajaan adalah untuk mentransformasikan kerajaan agar menjadi lebih efektif dalam penyampaian perkhidmatan dan bertanggungjawab atas keberhasilan yang menjadi keutamaan kepada rakyat dalam ... Baca Selengkapnya

* Dasar Automotif Nasional
* Dasar 1 Murid 1 Sukan
* Dasar Transformasi Nasional
* Dasar Biofuel Negara


Sumbangan Sektor Pelancongan

Sektor Pelancongan diiktiraf sebagai penyumbang dalam perkembangan ekonomi negara.Beri saranan anda tentang sumbangan pelbagai pihak untuk memajukan industri pelancongan di..... Baca SelengkapnyaDownload Soalan


Web ini di dalam Pra Universiti Network
( Peringkat Percubaan )

DASAR KEPENDUDUKAN NEGARA

Rasional

Menguatkan politik & keselamatan negara
  
Mewujudkan asas permintaan & pasaran keluaran tempatan
 
Menyediakan tenaga kerja mencukupi
 
Jumlah penduduk Malaysia adalah kecil berbanding penduduk negara anggota 


Objektif
 
qMeningkatkan jumlah penduduk Malaysia kepada 70 juta orang

qMenyediakan tenaga kerja mencukupi mengikut permintaan pasaran

qMeningkatkan daya pengeluaran
 

qMengukuhkan keselamatan & politik negara
 

Strategi


§Mengadakan dasar cukai & faedah bersalin
§Meningkatkan kadar kesuburan & kelahiran melalui lembaga penduduk & pembangunan  Keluarga Negara
§Meningkatkan penggunaan tenaga
§Bekalan air disediakan  berjumlah sebanyak 15.6 billion meter padu
 
 
 
 
 

Leave a Reply